ZAMKNIJ MENU

Zgonie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 1. Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w salonie Miło mi Beauty w Pruszkowie („Salon”) są przetwarzane przez Miło mi Beauty z siedzibą w Pruszkowie 05-800, przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO („Administrator”).
 2. Powierzone przez Panią/Pana dane osobowe, tj.: imię/imiona, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i data urodzenia przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach:
  1. W przypadku korzystania z usług Salonu – ustalenia terminu realizacji usługi, potwierdzania terminu wizyty i wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c) RODO), tj wystawiania i przechowywania rachunków/faktur, rozpatrywania składanych reklamacji;
  3. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych – w celu przekazywania informacji o Salonie, ofercie i promocjach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  4. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. w celu odpowiedzi na zapytania klientów, budowania bazy klientów, a także marketingu bezpośredniego usług i produktów Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi wymów umowny – brak podania danych lub – w przypadkach gdy jest niezbędna – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia pełne korzystanie z usług Salonu.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo żądania ich usunięcia.
 5. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (i) w celach marketingu bezpośredniego lub (ii) w szczególnych sytuacjach, jeśli dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.
 7. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora za naruszające przepisy prawa.

ZNAJDŹ ZABIEG

Wpisz nazwę zabiegu i naciśnij Enter

FACEBOOK

© COPYRIGHT - MIŁO MI BEAUTY